ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Με αίσθημα ευθύνης, τηρούμε για εσάς τα μέτρα προστασίας απ΄ τον τον Covid – 19

Προσπαθούμε να κάνουμε τη παραμονή σας εδώ όσο το δυνατόν καλύτερη.

Μέλημα μας ήταν πάντα η ασφαλέστερη και καλύτερη δυνατή διαμονή σας στα καταλύματά μας.